• آخرین رویدادها


 • تئاتر عسل

  تئاتر عسل

  • سه شنبه ، 20 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 22 آذر 1397
  • جمعه ، 23 آذر 1397
  • شنبه ، 24 آذر 1397
  • یکشنبه ، 25 آذر 1397
  • سه شنبه ، 27 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 28 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر بر پیکری نبردی رو به خاموشی است

  تئاتر بر پیکری نبردی رو به خاموشی است

  • شنبه ، 17 آذر 1397
  • یکشنبه ، 18 آذر 1397
  • دوشنبه ، 19 آذر 1397
  • سه شنبه ، 20 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر اسید

  تئاتر اسید

  • شنبه ، 17 آذر 1397
  • یکشنبه ، 18 آذر 1397
  • سه شنبه ، 20 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • دوشنبه ، 19 آذر 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  تئاتر بهتراست دهانمان را ببندیم

  تئاتر بهتراست دهانمان را ببندیم

  • جمعه ، 25 آبان 1397
  • شنبه ، 26 آبان 1397
  • دوشنبه ، 28 آبان 1397
  • سه شنبه ، 29 آبان 1397
  • چهارشنبه ، 30 آبان 1397
  • پنجشنبه ، 1 آذر 1397
  • جمعه ، 2 آذر 1397
  • شنبه ، 3 آذر 1397
  • دوشنبه ، 5 آذر 1397
  • سه شنبه ، 6 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 7 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 8 آذر 1397
  • جمعه ، 9 آذر 1397
  • شنبه ، 10 آذر 1397
  • دوشنبه ، 12 آذر 1397
  • سه شنبه ، 13 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 14 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 15 آذر 1397
  • جمعه ، 16 آذر 1397
  • شنبه ، 17 آذر 1397
  • دوشنبه ، 19 آذر 1397
  • سه شنبه ، 20 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 22 آذر 1397
  • جمعه ، 23 آذر 1397
  • پلاتو آموزشگاه پروین

  اکران فیلم هزارپا

  اکران فیلم هزارپا

  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • آمفی تئاتر فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

  تئاتر داستان باغ وحش

  تئاتر داستان باغ وحش

  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 22 آذر 1397
  • جمعه ، 23 آذر 1397
  • شنبه ، 24 آذر 1397
  • یکشنبه ، 25 آذر 1397
  • سه شنبه ، 27 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 28 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • جمعه ، 30 آذر 1397
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  کنسرت گیلکی آرشیدا - لنگرود

  کنسرت گیلکی آرشیدا - لنگرود

  • پنجشنبه ، 22 آذر 1397
  • آمفی تئاتر ارشاد لنگرود

  کنسرت موسیقی راک گروه معاصر

  کنسرت موسیقی راک گروه معاصر

  • پنجشنبه ، 22 آذر 1397
  • جمعه ، 23 آذر 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  کنسرت محسن رسولی

  کنسرت محسن رسولی

  • جمعه ، 23 آذر 1397
  • آمفی تئاتر نامجو رشت

  کنسرت مست مست استاد داود آزاد

  کنسرت مست مست استاد داود آزاد

  • شنبه ، 24 آذر 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  تئاتر لوله

  تئاتر لوله

  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • جمعه ، 30 آذر 1397
  • شنبه ، 1 دی 1397
  • یکشنبه ، 2 دی 1397
  • دوشنبه ، 3 دی 1397
  • تماشاخانه هامون

  کنسرت گیلکی آرشیدا - رشت

  کنسرت گیلکی آرشیدا - رشت

  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  کنسرت کوینتت تهران

  کنسرت کوینتت تهران

  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  همایش زبان IELTS

  همایش زبان IELTS

  • سه شنبه ، 4 دی 1397
  • تماشاخانه هامون

  کنسرت شاد و گیلکی گروه سنت

  کنسرت شاد و گیلکی گروه سنت

  • چهارشنبه ، 5 دی 1397
  • پنجشنبه ، 6 دی 1397
  • تماشاخانه هامون

 • آخرین خبرها

 • لطفا صبر کنید