• آخرین رویدادها


 • تئاتر ماجرای مترانپاژ

  تئاتر ماجرای مترانپاژ

  • جمعه ، 17 آذر 1396
  • شنبه ، 18 آذر 1396
  • یکشنبه ، 19 آذر 1396
  • دوشنبه ، 20 آذر 1396
  • سه شنبه ، 21 آذر 1396
  • چهارشنبه ، 22 آذر 1396
  • پنجشنبه ، 23 آذر 1396
  • جمعه ، 24 آذر 1396
  • تماشاخانه هامون

  نمایش مثبت من

  نمایش مثبت من

  • شنبه ، 18 آذر 1396
  • یکشنبه ، 19 آذر 1396
  • دوشنبه ، 20 آذر 1396
  • سه شنبه ، 21 آذر 1396
  • چهارشنبه ، 22 آذر 1396
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر امپرسیون جیغ بنفش

  تئاتر امپرسیون جیغ بنفش

  • شنبه ، 18 آذر 1396
  • یکشنبه ، 19 آذر 1396
  • دوشنبه ، 20 آذر 1396
  • سه شنبه ، 21 آذر 1396
  • چهارشنبه ، 22 آذر 1396
  • پنجشنبه ، 23 آذر 1396
  • جمعه ، 24 آذر 1396
  • شنبه ، 25 آذر 1396
  • یکشنبه ، 26 آذر 1396
  • دوشنبه ، 27 آذر 1396
  • سه شنبه ، 28 آذر 1396
  • چهارشنبه ، 29 آذر 1396
  • پنجشنبه ، 30 آذر 1396
  • پلاتو خانه تئاتر دائم-3

  کنسرت نمایش اینجا بدون تو

  کنسرت نمایش اینجا بدون تو

  • پنجشنبه ، 23 آذر 1396
  • جمعه ، 24 آذر 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت گروه مجنون

  کنسرت گروه مجنون

  • پنجشنبه ، 30 آذر 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

 • آخرین خبرها


 • اپلیکیشن رایگان خبری/اخبار روز موسیقی و تاتر

  اپلیکیشن رایگان خبری کنسرت ، تاتر ، موسیقی و رویدادهای هنری کشور


  دانلود در کافه بازار

  لطفا صبر کنید